Femeile mironosițe pot să fie un model în aceste vremuri de mare încercare pentru întreaga lume. Ele sunt pline de curaj, pentru că dragostea lor faţă de Hristos le-au întărit sufleteşte. În acea dimineaţă, a Învierii Mântuitorului, femeile mironosiţe au fost cele mai temerare fiinţe umane dintre toţi cei care îl cunoscuseră pe Învățător. La revărsatul zorilor ele au înfruntat întunericul, și-au înfrânt frica și s-au dus la mormântul sigilat și păzit de soldații romani. Îngerul a înlăturat piatra de pe mormântul Mântuitorului deja înviat din morţi, pentru ca ele să poată vedea această minune: “Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde l-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea.”
Râvna şi curajul lor au fost răsplătite cu bucuria de a se întâlni cu Unsul lui Dumnezeu cel înviat. Evanghelia lui Matei ne spune că, pe când mergeau ele de la mormânt spre casă, Iisus li s-a arătat: “Bucuraţi-vă, nu vă temeţi!” 
Prin dragostea și evlavia lor, femeile mironosiţe au devenit învăţătoare ale Bisericii, ele au devenit “apostoli către Apostoli”. Au fost mesagerele îngerului către ucenicii lui Hristos.
Femeile mironosiţe au devenit icoana Bisericiii, plină de credinţă că Hristos Cel înviat din morţi este prezent în mijlocul ei. De la ele învăţăm cum să procedăm în biserică când ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. 
Există în viața fiecăruia momente de singurătate, de neajutorare, de deznădejde, când oamenii nu vor sau nu pot să ne ajute. Atunci, numai credinţa şi nădejdea în Dumnezeu mai pot deveni sursă de ajutor sau de întărire. În acele momente ne ajută chiar îngerii lui Dumnezeu. Ei ne scot tainic sau în mod neaşteptat din impas dacă ruga noastră este profundă. 
În această zi, să ne aducem aminte de toate femeile care, din acele timpuri străvechi și până în prezent, au arătat credinţă şi evlavie pentru Hristos şi pentru Biserica Sa.
Istoria cunoaște numele unor femei mironosiţe din Noul Testament: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosif sau Iosie, Maria lui Cleopa, Ioana, soţia lui Huza, Salomeea, Suzana, care au ajutat pe Iisus şi pe Apostoli în lucrarea lor sfântă de propovăduire a Cuvântului Domnului. 
Ele se regăsesc în toate femeile care cer sprijinul lui Hristos pentru a putea da naștere și a crește copiii în credinţă, pentru a fi soţii fidele şi femei evlavioase, pentru a fi purtătoare de valori ale credinţei. 
Ele se regăsesc, în acelaşi timp, în toate mamele şi fetele din familii, în maicile din mănăstiri, în femeile care veghează astăzi la căpătâiul bolnavilor de coronavirus, purtând în sufletul lor lumina divină. 
Să le îmbrățișăm și să le urăm viață lungă tuturor femeilor care se arată curajoase și vrednice întru credința în Domnul cel Înviat!
Bunul Dumnezeu să ne dea curajul femeilor mironosițe de a-L găsi pe Hristos în rugăciuni, pentru mântuirea sufletelor noastre.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here