Home Revista Draga Sani 4 ianuarie 1529 – Înhumarea voievodului Radu de la Afumați și a...

4 ianuarie 1529 – Înhumarea voievodului Radu de la Afumați și a fiului său Vlad

0

4 ianuarie 1529 – Înhumarea, în biserica Mănăstirii Mănăstirea Curtea de Argeş, a trupurilor neînsuflețite ale voievodului Radu de la Afumaţi şi a fiului său Vlad uciși la Schitul Cetățuia din Râmnicul Vâlcii.
Peste mormântul situat în partea de nord-vest a pronaosului, Doamna Ruxandra, recăsătorită mai târziu cu voievodul Radu Paisie, îi va aşeza o foarte frumoasă lespede de marmură, în care, Radu de la Afumaţi era înfăţişat călare, în atitudine de biruitor, cu mantie în vânt şi cu buzduganul în mână, pe care stă scris:

„Răposat-au robul lui Dumnezeu şi milostivul Ioan Radul, mare voevod şi domn a toată ţara Ungro-Valahiei şi al părţilor dunărene, fiul marelui şi preabunului Radul Voevod în anul 7037, luna Ghenarie, 4 zile, crugul soarelui 7, indicţion 3.
În ştire să vă fie vouă răsboaiele ce voesc să vă spun, cee ce am purtat eu: 1. Lupta cu Agarienii[2]; 2. la Glu(bavi); 3. la satul Ştefeni pe Neajlov; 4. la C(lejani); 5. la Ciocăneşti; 6. la cetatea Bucureşti; 7. la Târgovişte; 8. la râul Argeşel; 9. la (satul Plata); 10. la (A)limăneşti pe Teleorman; 11. şi cel mai iute şi cel mai vârtos din toate răsboaiele la Grumazi (cu 7 sângeacuri); 12. la Nicopole; 13. la Siştov; 14. sub (cetatea Poenarilor) cu ţăranii; 15. la Gher(ghiţa) ; 16. iar la Bucureşti; 17. la Oraşul Slatina; 18. la (Cetatea Bucureştilor) cu Vladislav Vodă; 19. (la Rucăr); 20. la Didrih. Atunci am fost dăruit (de Dumnezeu cu împărăţie şi schiptru) m’au încins iar cu brâu şi cu porfiră (şi cu cunună m’au încoronat şi cu cinste) bogăţie şi cu multă mărire de dar aducătoare şi cu mulţimea oştirii fiind încongiurat, şi multora am întins mâna de ajutorinţă, la toţi am răspândit mila, iar acum zac într-un singur mormânt singur, aşteptând glasul Arhanghelului, cea mai de pe urmă trâmbiţă, a toatei lumi înviere, a stihielor premenire, şi rog pe cei ce Dumnezeu va voi să vină după noi să păstreze acest mic loc de odihnă şi casa oaselor mele ca să fie neclintită”.”

Prof. dr. Florin EPURE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version